Kunskap och licenser

Vi har kunskapen och kan hantverket

Våtutrymmen kräver regler och gedigen hantverkskunskap

Våtutrymmen kräver regler och gedigen hantverkskunskap. Vi har alla licenser och certifikat för att utföra våtrumsarbeten enligt konstens och branschens alla regler. På så vis kan du tryggt anlita oss. Det är inte bara du som tjänar på det, det gör även försäkringsbolagen som slipper ta hand om onödiga vattenskador.

Vår personal har god erfarenhet och utbildning för att kunna utföra sitt hantverk på ett säkert och professionellt sätt.

Arbetsmiljöpolicy

Vi skall vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa en hög motivation och trygghet samt verka för att förebygga skador och ohälsa i arbetet.

Heta arbeten

Vi är certifierade för heta arbeten. Vi är medveten om de risker som finns samt kan vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten, så att risken för brand eller annan skada minimera

Ställning

Vi har utbildning på att montera, justera samt demontera ställningar på upp till 9 meter.

GVK Auktoriserad

5 skäl till att välja ÅS Golv & Bygg

  • Lång erfarenhet. Vi ser till att allt blir korrekt i alla led – såväl på ytan som på djupet.
  • Hög service. För oss är alla kunder lika viktiga och du kan alltid förvänta dig samma service oavsett projektets omfattning.
  • Kompletta lösningar. Involvera oss gärna i hela processen – från idéarbete till färdig beställning – för att få en skräddarsydd helhetslösning utefter just dina behov.
  • Alltid garanti. Om vi mot förmodan inte skulle uppfylla den tidsplan som är bestämd får du tillbaka 10% tillbaka på offerten.
  • Miljövänliga. Vi tänker och agerar miljövänligt i allt vi gör och arbetar efter ISO1400.
  • Kvalitetssäkrade I samtliga uppdrag arbetar vi enligt en dokumenterad KMA-plan (kvalitets- miljö- och arbetsmiljöplan). Det innebär att du kan vara säker på att det vi gör alltid är kvalitetssäkrat och riktigt.