Portar

Vi erbjuder via våra leverantörer VENSKA och BramTECH, vikportar, taksjutportar, skjutgrindar samt industriportar. Produkterna tillverkas både för industri och privat bruk och kan anpassas enligt kundens önskemål och behov.

BramTECH Garageportar

Takskjutportar med paneler av stål fylld med polyuretanskum. Ett stort urval av färger med möjlighet till hela RAL-färgskalan. Flera olika lyftsystem och storlek på paneler ger stor anpassningsbarhet. Välbalanserade fjädrar gör att de är användarvänliga och komfortabla att öppna samt stänga. Automation finns tillgänglig från ett flertal ledande tillverkare.

BramTECH Industriportar

Industriportar som bryr sig om säkerheten på flera sätt. För användaren genom att skyddsanordningar skyddar mot fjäder- och vajerbrott. För dina ägodelar genom att förhindra att personer olovligen får tillträde. Enkelt och användarvänligt automationssystem. Lyftsystem anpassas efter lokalen utefter kundens önskemål och tillgängligt utrymme.